HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Reference

Iz djelatnosti naše firme, dajemo Vam  popis preduzeća sa kojima uspješno sarađujemo.
 • Arcelor Mittal Zenica
 • JP EP Termoelektrana "Tuzla", Tuzla
 • JP EP HZ Herceg Bosne Mostar
 • Ingram d.d. Srebrenik
 • Cementara Kakanj d.o.o.
 • GIKIL d.o.o. Lukavac
 • Sisecam Soda Lukavac
 • FCL Lukavac
 • Natron HAYAT,  Maglaj
 • Bingo d.o.o. ,Tuzla
 • FIS d.o.o. Vitez
 • HIFA Petrol,
 • Tehnograd Company, Tuzla
 • Prevent BH, Goražde
 • Prevent Safety, Goražde
 • Isowood d.o.o.
 • Bosna Sunce Osiguranje
 • Pivara Tuzla
 • Kvarc Tuzla
 • TMD Cimos Zenica
 • Saraj Milk, Maglaj
 • Bimal, Brčko
 • RMU Kakanj
 • RMU Đurđevik
 • Interwork, Bosanski Petrovac
 • Amadint, Cazin
 • I-Crni d.o.o. Cazin
 • Halko, Cazin
 • Malagić, Živinice
 • Unifarm, Lukavac
 • Apoteke Adonis
 • Menadžer d.o.o., Poljice
 • Deling d.o.o., Tuzla
 • Banja Ilidža, Gradačac
 • Hemija Patenting, Lukavac
 • JP RAD, Lukavac
 • Vodovod i kanalizacija Banovići
 • Vodovod i kanalizacija Gračanica
 • Vodovod i kanalizacija Zenica
 • Komunalno Živinice
 • Komunalac Kalesija
 • Komunalac Gradačac
 • Komunalac Busovača
 • Komunalac Odžak
 • Kismet d.o.o. Doboj Istok
 • Gradnja Konstrukt, Bosanski Petrovac
 • Elektrometal, Cazin
 • Liquivex, Usora
 • Millennium team d.o.o. Bijeljina
 • Es-sthal d.o.o. Tešanj
 • Medena comerce d.o.o. Tešanj
 • Plastifikacija Mandić Tešanj
 • Elmont d.o.o. Žepče
 • Prograd-holz d.o.o. Žepče
 • Drvocomerc d.o.o. Teslić
 • Enertech d.o.o. Teslić
 • Elgrad d.o.o. Teslić
 • Herceg, Srebrenik
 • Tempo plast d.o.o. Srebrenik
 • Grubin, Brčko
 • ŠPD Unsko-sanske šume, Bosanska Krupa
 • Guma M d.o.o., Tuzla
 • JZU Dom zdravlja Gračanica
 • Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica
 • Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo
 • UKC Sarajevo
 • JP EP Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
 • JP EP ZD Rudnici KREKA
 • JP EP Elektrodistribucija Tuzla
 • BH Telecom d.d. Sarajevo
 • Solana d.d. Tuzla
 • Rudnik soli Tuzla
 • Belamionix d.o.o.
 • Yavuz Company d.o.o.
 • Junuzović-kopex d.o.o. Lukavac
 • Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 • Litvatrans Banovići
 • POBJEDA Tešanj
 • MUP Kantona Sarajevo
 • Salkanović Tišleraj, Odžak
 • Jela Grmeč, Bosanska Krupa
 • Novi Most, Bosanska Krupa
 • Mlin Majić, Odžak
 • Peplast, Odžak
 • Luciana, Lukavac
 • Monsun, Lukavac
 • Euro Dam Jas d.o.o. Lukavac
 • Intral BH, Lukavac
 • Boxmark d.o.o. Lukavac
 • Kovan MI, Gračanica
 • Plamingo, Gračanica
 • TTM d.o.o. Gračanica
 • Zaharex d.o.o. Srebrenik
 • Ivex, Usora
 • Nirma, Tešanj
 • Apiflora, Sarajevo
 • Netz, Gradačac
 • Plama Pur, Kakanj
 • Bekto Precisa, Goražde
 • Lafat Komerc, Kalesija
 • Manico, Doboj Istok
 • Izazov, Kalesija
 • A-3 Promet, Kalesija
 • RGH Inspekt, Sarajevo
 • REMUS, Sanski Most
 • UNIS TOK, Kalesija
 • BEMA-BA, Gračanica
 • AMBRA, Gračanica
 • EDO SLAD d.o.o. Gračanica
 • Dusa Comerc d.o.o. Gračanica
 • EUROTECH-inspek, Zenica
 • Namještaj dd, Gradačac
 • Mliječna industrija 99, MI99 d.o.o. Gradačac
 • Mliječna i mesna industrija Stanić Kreševo,
 • Milch Product Smajić d.o.o.
 • Kanton Sarajevo
 • Sarajevska pivara
 • Općina Goražde
 • Općina Lukavac
 • Općina Doboj Istok
 • Općina Čelić
 • Općina Srebrenik
 • Općina Živinice
 • SERDA, Sarajevo
 • Kompanija Milojević Gilje Gas
 • Terrasit Insulation Gračanica
 • Saračević, Tešanj
 • DITA Tuzla
0 0