HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Sektor za projektovanje

  •  izrada projekata rekultivacije, odnosno projekta uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta te drugih projekata za poslove zemljišta.
  •  Izrada studija upotrebne vrijednosti zemljišta,
  •  Izrada dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4. Pravilnika.
  •  Studija za izdavanje predhodne vodne saglasnosti,
  •  Idejni projekat hidroinstalacija, sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
  •  Glavni projekat hidroinstalacija, sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
  •  Projekat izvedenog stanja hidroinstalacija, sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
  •  Izrada tehničkih elaborata hidroinstalacija.

Rukovodilac poslova sektora:
Enes Softić, ba.ing.građ.
tel.: +387 35 560 311, 560 306, 560 309
mob: +387 61 109 532
e-mail: projektovanje@tqm.ba


Dženita Žilić Džafić, ba.ing.građ.
tel.: +387 35 560 304
e-mail: projektovanje@tqm.ba

Esma Imamović, dipl.ing.građ.
tel.: +387 35 560 304
e-mail: projektovanje@tqm.ba

Maida Sultanić, MA.poljoprivrede
tel.: +387 35 560 305
e-mail: kvalitetiokolis@tqm.ba
0 0