HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Sektor za mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak i monitoring buke

U okviru ovog sektora radimo i kupcima nudimo slijedeće:
 •  Mjerenje i monitoring emisije zagađujućih materija u zrak (dimni plinovi SO2, CO, CO2, NOx, O2, čvrste čestice-prašina) u vlastitom laboratorijom akreditiranom od strane Instituta za akreditiranje BiH „BATA“ po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006,
 •  Mjerenje i monitoring okolinske buke, akreditirano po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006,
 •  Mjerenje i monitoring imisije zagađujućih materija u zrak,
 •  Mjerenje i monitoring kvalitete zraka,
 •  Izrada izvještaja o ukupnom teretu zagađenja,
 •  Izrada Planova aktivnosti za izdavanje okolinske dozvole,
 •  Izrada Zahtjeva za produženje okolinske dozvole,
 •  Izrada Planova upravljanja otpadom,
 •  Procjena uticaja na okoliš (izrada studija utjecaja na okoliš)
 •  Izrada dokumenata zaštite okoliša (strategije, programi, planovi)
 •  Savjetovanje i edukacija iz oblasti zaštite čovjekove okoline.
Rukovodilac poslova sektora:
Mirza Selimbašić, ba.ing.zaš.okoline
tel.: +387 35 560 309, 560-311, 560-306
mob.:  +387 62 339 810
e-mail: zrak@tqm.ba

Nedžad Lačić, ba.ing.hem.teh.
tel.: +387 35 560 305
e-mail: zrak@tqm.ba

Ismar Terzić, ba.ing.zaš.ok.
tel.: +387 35 560 305
e-mail: zrak@tqm.ba

Dženan Softić, ba.ing.šum.
tel.: +387 35 560 305
e-mail: zrak@tqm.ba

0 0