HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Sektor konsaltinga

U okviru Sektora konsaltinga radimo i kupcima nudimo slijedeće:
 •  Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 (snimak stanja, osnovno osposobljavanje, definisanje procesa, izrada dokumentacije, primjena sistema, osposobljavanje internih auditora,provjera usklađenosti sistema, rješavanje neusklađenosti u sistemu)
 • Sistem okolinskog upravljanja ISO 14001:2015 (osiguranje saglasnosti rukovodstva o potreb uvođenja sistema okolinskog upravljanja, formulisanje okolinske politike, planiranje aktivnosti, implementacija planiranog i djelovanje, mjerenje rezultata i kontinuirano poboljšanje)
 •  Zdravljem i sigurnosti na radu OHSAS 18001:2007 (definiranje politike i ciljeva sigurnosti, donošenje sigurnosnih pravila, procjene rizika)
 •  Sistem upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000/FSSC ili HACCP,
 •  Sistem upravljanja energijom ISO 50001,
 •  Sistem upravljanja sigurnošću informacija ISO 27001
 •  Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija - ISO 17025 i ISO 17020
 •  FSC (Forest Stewardship Council) – upravljanje šumama i FSC CoC za prerađivače drveta
 •  CE označavanje proizvoda
 •  Integrisani sistemi upravljanja
 •  Edukacija - trening (dokumentacija sistema upravljanja, CE znak/ISO standardi u privredi, interni audit,
 • ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 •  GLOBALG.A.P. certificiranje
 •  ISO 22000 IFSC

Rukovodilac sektora:
Dževad Alić, direktor
tel.:  +387 35 560 307
mob.:  +387 61 627 726
e-mail: kvalitetiokolis@tqm.ba
0 0