HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Sektor za analizu otpadnih voda i zemljišta

U okviru ovog sektora radimo i kupcima nudimo Mjerenje i monitoring kvalitete i kvantitete otpadnih
voda, u vlastitom laboratorijom akreditiranom od strane Instituta za akreditiranje BiH „BATA“ po
standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006, i to:
 •  Određivanje temperature,
 •  pH vrijednosti,
 •  mutnoće,
 •  ispitivanje i određivanje boje,
 •  miris,
 •  određivanje mutnoće,
 •  elektroprovodljivosti,
 •  sadržaj rastvorenog kisika,
 •  alkalitet,
 •  isparni ostatak,
 •  gubitak žarenjem,
 •  biološka potrošnja kisika - BPK 5,
 •  hemijska potrošnja kisika - HPK,
 •  amonijačni azot (NH4-N),
 •  nitritni azot (NO2 – N), nitratni azot (NO3 –N),
 •  određivanja ukupnog azota metodom persulfatne digestije,
 •  ukupni organski azot N,
 •  ukupni fosfor,
 •  određivanje otrofosfata,
 •  određivanje hlorida,
 •  određivanje sulfata i nitrita spektrometrijskom metodom,
 •  protok,
 •  određivanje inhibicije pokretljivosti Daphia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Test akutne
 • toksičnosti,
 •  određivanje permanganatnog indeksa,
 •  određivanje teških metala (kobalta, nikla, bakra, hroma, željeza, mangana, srebra itd,)
 •  određivanje natrija i kalija,
 •  određivanje ukupnih masti i ulja,
 •  određivanje ugljovodonika
 •  određivanje PAH-a, TOC, DOC, PCB-a
 •  Uzorkovanje i određivanje gasovotih hlorida izraženih kao HCl
 •  Uzorkovanje i određivanje fluorida
 •  Masena koncentracija vodikovog sulfida H2S
 •  Utvrđivanje stepena zagađenja otpadnih voda preko EBS-a.
Ispitivanje i monitoring zemljišta u vlastitom laboratorijom akreditiranom od strane Instituta za
akreditiranje BiH „BATA“ po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006 i to:

 Ispitivanje plodnosti zemljišta:
 •  određivanje pH u vodi
 •  određivanje pH u KCl
 •  određivanje humusa
 •  određivanje karbonata
 •  određivanje ukupnog azota
 •  određivanje lakopristupačnog fosfora
 •  određivanje lakopristupačnog kalija
 •  sadržaj vlage i suhe materije
 •  određivanja teških metala
Određivanje teških metala u vlastitom laboratorijom akreditiranom od strane Instituta za
akreditiranje BiH „BATA“ po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006:
 •  Bakar,
 •  Nikal,
 •  Kobalt,
 •  Kadmij,
 •  Cink,
 •  Krom,
 •  Željezo
 •  Mangan
 •  Olovo,
 •  Natrij,
 •  Kalij
 Ispitivanje onečišćenog (kontaminiranog) zemljišta.
Rukovodilac poslova sektora:
Samir Kahvedžić, MA.hem. i inž.mat.
tel.:  +387 35 560 311, 560-306, 560-309
mob.: +387 61 195 769
e-mail: vode@tqm.ba

Voditelj poslova laboratorijskih ispitivanja:
Dževada Rizvić, ba.ing.prim.hem.
tel.:  +387 35 560 308
e-mail:  vode@tqm.ba 

Zamire Sokoli, ba.ing.hem.teh.
tel.:  +387 35 560 308
e-mail:  vode@tqm.ba

Elmedin Poljić, ba.ing.hem.teh.
tel.:  +387 35 560 308
e-mail:  vode@tqm.ba

Ermin Bajrić, prof.hem.
tel.:  +387 35 560 308
e-mail:  vode@tqm.ba

Enver Husejnović, teh.
tel.:  +387 35 560 308
e-mail:  vode@tqm.ba
 

 
0 0