HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Sektor za projektovanje

  •  izrada projekata rekultivacije, odnosno projekta uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta te drugih projekata za poslove zemljišta.
  •  Izrada studija upotrebne vrijednosti zemljišta,
  •  Izrada dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4. Pravilnika.
  •  Studija za izdavanje predhodne vodne saglasnosti,
  •  Idejni projekat hidroinstalacija, sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
  •  Glavni projekat hidroinstalacija, sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
  •  Projekat izvedenog stanja hidroinstalacija, sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
  •  Izrada tehničkih elaborata hidroinstalacija.

Rukovodilac sektora:
Enes Softić, bac.ing.građ.
tel.: +387 35 553 999
mob: +387 61 109 532
e-mail: enes.softic@tqm.ba


Selmira Hadžić, bac.ing.građ.
tel.: +387 35 553 999
mob:
e-mail: selmira.hadzic@tqm.ba

Elvin Mujakić, bac.ing.građ.
tel.: +387 35 553 999
mob: 
e-mail: elvin.mujakic@tqm.ba

Maida Sultanić, mag.poljoprivrede
tel.: +387 35 553 999
mob:
e-mail: maida.sultanic@tqm.ba
0 0