HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

KONTAKT

Kontakt informacije:

TQM d.o.o. Lukavac
Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju 

Modrac b.b.

75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

telefon: +387 35 553 999 / +387 35 554 444 / / +387 35 554 445
fax: +387 35 553 999
e-mail: info@tqm.ba

Nermin Alić - osnivač / predsjednik uprave / rukovodilac laboratorije
e-mail: nermin.alic@tqm.ba

Dževad Alić - direktor / rukovodilac sektora konsaltinga
e-mail: dzevad.alic@tqm.ba

Amira Alić - rukovodilac službe finansijskih i računovodstvenih poslova
e-mail: amira.alic@tqm.ba

Emina Alić - rukovodilac službe komercijalnih, opštih, pravnih i kadrovskih poslova
e-mail: emina.alic@tqm.ba

Miralem Sejdinović - zamjenik rukovodioca laboratorije
e-mail: miralem.sejdinovic@tqm.ba

Mirza Tokić
 - rukovodilac sektora emisije u zrak i buke
e-mail: zrak@tqm.ba 

Samir Kahvedžić - rukovodilac sektora otpadnih voda i zemljišta
e-mail: vode@tqm.ba

Elvedin Bešić
 - rukovodilac sektora zaštite na radu i zaštite od požara
e-mail: zastita@tqm.ba

Enes Softić - rukovodilac sektora projektovanja
e-mail: projektovanje@tqm.ba

0 0