HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

KONTAKT

Kontakt informacije:

TQM d.o.o. Lukavac
Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju 

Modrac b.b.

75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

telefon: +387 35 553 999 / +387 35 554 444
fax: +387 35 553 999
e-mail: info@tqm.ba

Nermin Alić - vlasnik
e-mail: nermin.alic@tqm.ba

Dževad Alić - direktor / rukovodilac sektora konsaltinga
e-mail: dzevad.alic@tqm.ba

Amira Alić - računovodstvo
e-mail: amira.alic@tqm.ba

Mirza Tokić - rukovodilac sektora za emisiju u zrak i buku
e-mail: semir.suljic@tqm.ba

Miralem Sejdinović - rukovodilac sektora za otpadne vode i zemljište
e-mail: miralem.sejdinovic@tqm.ba


Elvedin Bešić
 - rukovodilac sektora zaštite na radu i zaštite od požara
e-mail: elvedin.besic@tqm.ba


Enes Softić
 - rukovodilac sektora projektovanja
e-mail: enes.softic@tqm.ba


Emina Alić
- pravna služba
e-mail: emina.alic@tqm.ba

0 0